Prawo własności i podział majątku

Prawo własności i podział majątku

Własność i prawa rzeczowe

Prawo własności oraz inne prawa rzeczowe należą do kategorii prawa cywilnego, stanowiąc jego bardzo istotną gałąź.

Poszczególne sprawy w jej obrębie, w większości charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania, a wysoki formalizm kolejnych wniosków wymaga wyjątkowo dużo koncentracji i skrupulatności przy ich formułowaniu.

To wszystko sprawia, że skorzystanie z usług adwokata w ramach prawa rzeczowego wielokroć stanowi konieczność.

Kancelaria Adwokacka Flis świadczy pomoc w zasadzie przy wszystkich sprawach związanych z opisywaną gałęzią prawa. W jej ramach udzielamy porad prawnych, weryfikując i analizując posiadaną przez Klienta dokumentację, a w razie konieczności także treść wpisów w księgach wieczystych. Gdy zaś zaistnieje konieczność wszczęcia postępowania sądowego zapewniamy jego kompleksowe przeprowadzenie oraz zastępstwo procesowe na wszystkich jego etapach.

Dbamy przy tym o to, aby Klient pozostawał w pełni świadomy podejmowanych działań oraz bieżących następstw prowadzonej sprawy.

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Flis w powyższym względzie obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentacja Klientów przed sądami we wszystkich sprawach z zakresu prawa własności ruchomości i nieruchomości
 • prowadzenie spraw dotyczących ksiąg wieczystych, w tym składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, o wykreślenie istniejących wpisów, powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 • prowadzenie spraw dotyczących ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony posiadania i ochrony prawa własności
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia prawa własności poprzez zasiedzenie
 • prowadzenie spraw o ustanowienie lub zniesienie służebności drogi koniecznej
 • prowadzenie spraw o zaniechanie naruszeń, o zaprzestanie immisji, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem
   

Podział majątku

Kancelaria Adwokacka Flis prowadzi wszelkie sprawy dotyczące szeroko pojętego podziału majątku. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących działu spadku, zniesienia współwłasności ułamkowej oraz podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Na pierwszym etapie analizujemy okoliczności sprawy pod kątem ewentualnego przeprowadzenia procedury ugodowego podziału majątku, a jeśli porozumienie okaże się niemożliwe, zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe.

Biegłość pełnomocnika jest szczególnie wymagana w postępowaniu dotyczącym podziału majątku małżonków. Sprawy, w których podział majątku następuje przy okazji rozwodu należą do rzadkości i najczęściej konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania. Niestety sprawy podziałowe potrafią ciągnąć się wiele miesięcy, często nawet kilka lat, dlatego nie warto zwlekać z rozpoczęciem całej procedury.

Oczywiście przy użyciu dostępnych narzędzi prawnych adwokat zadba o to, aby możliwie skrócić ten czas i przeprowadzić całe postępowanie możliwie szybko i sprawnie. Bardzo często to od jego zręczności i zaangażowania zależy ostateczny wynik sprawy.

Kancelaria Adwokacka Flis zadba o to, aby dobrać i wyegzekwować optymalne rozwiązania oraz uwypuklić wszystkie okoliczności odzwierciedlające faktyczny udział każdego z małżonków w gromadzeniu poszczególnych składników majątku. Zapewniamy pomoc profesjonalnego adwokata, który będzie stanowił wszechstronne wsparcie, wykraczające poza wymiar czysto merytoryczny.
 

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Flis, dotyczących podziału majątku obejmuje m.in.:

 • reprezentację Klientów w postępowaniach dotyczących działu spadku, zniesienia współwłasności ułamkowej oraz podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie
 • pomoc w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • pomoc w sprawach wymagających rozliczenia nakładów oraz wydatków dokonanych z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny, a także z majątku wspólnego na majątki osobiste
 • pomoc w sprawach dotyczących odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa
 • pomoc w sprawach wymagających dokonania fizycznego podziału majątku w naturze
 • pomoc w sprawach wymagających dokonania podziału majątku poprzez przyznanie własności jednemu z małżonków oraz zasądzenie odpowiedniej spłaty na rzecz drugiego
 • pomoc w sprawach wymagających dokonania podziału majątku poprzez sprzedaż składnika majątku i podział środków pieniężnych uzyskanych z tego tytułu
 • pomoc w zakresie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym

 

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej adwokat-flis.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.