Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania

W Kancelarii Adwokackiej Flis pomagamy osobom poszkodowanym oraz ich bliskim poradzić sobie z wszystkimi formalnościami dotyczącymi dochodzenia należnych im roszczeń.

Kompleksowo doradzamy na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, biorąc udział w negocjacjach z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody, zajmując się przygotowaniem koniecznej korespondencji, pomagając w gromadzeniu stosownej dokumentacji oraz sporządzając wnioski do odpowiednich towarzystw ubezpieczeniowych.

Najpowszechniejsze sprawy o odszkodowania oraz zadośćuczynienia najczęściej związane są z wypadkami komunikacyjnymi, kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, naruszeniem dóbr osobistych i niewłaściwym wykonaniem umowy. Zdarzają się także różne sprawy losowe np. opóźniony lot, pogryzienie przez zwierzę, upadek na oblodzonym chodniku itp.

Niezależnie od rodzaju danej szkody oraz okoliczności jej powstania, wskazujemy Klientom najlepsze z ich punktu widzenia sposoby skutecznego ubiegania się o należne im środki rekompensaty za doznane cierpienia.

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie tego typu sytuacje związane z krzywdą, przynoszące wiele bólu osobom poszkodowanym, wymagają szczególnego podejścia. Przedstawiając obraz sytuacji pełnomocnikowi, Klienci zmuszeni są kolejny raz odtwarzać w głowie traumatyczne przeżycia, dlatego w Kancelarii Adwokackiej Flis robimy wszystko, aby jak najłagodniej przeprowadzić ten proces, cierpliwie, z jak największą dozą empatii wysłuchując okoliczności danego zdarzenia i udzielając porady prawnej w atmosferze bezpieczeństwa i komfortu.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych nader często wykorzystuje niewiedzę oraz brak świadomości prawnej poszkodowanych, proponując warunki dla nich niekorzystne i rażąco zaniżając wysokość należnego im odszkodowania.

Dlatego tak ważne jest skontaktowanie się z fachowym pełnomocnikiem na jak najwcześniejszym etapie po nastąpieniu okoliczności wywołujących szkodę i krzywdę.

W Kancelarii Adwokackiej Flis wnikliwie i szybko analizujemy daną sprawę, przedstawiając Klientowi optymalne rozwiązania i sugerując jakie działania powinien podjąć w dalszej kolejności.

Bardzo często wskazana w decyzji ubezpieczyciela wysokość odszkodowania, przysługującego osobie poszkodowanej, jest zupełnie nieadekwatna do poniesionej przez nią szkody. W takich przypadkach sporządzamy odwołania od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych, umożliwiając im zrewidowanie swojego poglądu na sprawę.

Nie zmienia to faktu, że nierzadko dopiero prowadzenie sprawy przed sądem, dzięki odpowiedniej argumentacji oraz identyfikacji i przedstawieniu właściwych dowodów, umożliwia uzyskanie orzeczenia zgodnego z rzeczywiście poniesioną szkodą.

Reprezentując Klienta przed sądem podejmujemy wszelkie konieczne czynności procesowe, czuwając nad prawidłowym przebiegiem postępowania, a także biorąc udział w przesłuchaniu świadków oraz biegłych.
 

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Flis, odnoszący się do odszkodowań obejmuje m.in.:

  • udział w negocjacjach z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody
  • sporządzanie wniosków o przyznanie stosownego odszkodowania
  • sporządzanie odwołań od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych
  • pomoc w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji
  • kompleksową reprezentację Klientów przed sądem w ramach postępowania odszkodowawczego
  • pomoc w uzyskaniu stosownego zadośćuczynienia

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej adwokat-flis.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.