Prawo karne

Prawo karne

Sprawy karne

Prawo karne jest dziedziną, w której Państwo najdotkliwiej ingeruje w prawa i wolności obywatela, czasami na długo przed rzeczywistym skazaniem np. w przypadku tymczasowego aresztowania. W takich sytuacjach, w których ważą się ludzkie losy, pomoc profesjonalnego adwokata jest nie do przecenienia.

W przypadku jakichkolwiek problemów natury prawnej, jak najwcześniejsze nawiązanie kontaktu z adwokatem umożliwia otrzymanie najpełniejszej i najefektywniejszej pomocy. Jest to powszechnie podkreślana zależność, szczególnie istotna w prawie karnym.

Odpowiednia reakcja już na etapie postępowania przygotowawczego pozwala na rzeczowe ustalenie właściwej linii obrony i obranie optymalnej taktyki procesowej, co ostatecznie może pomóc Klientowi uniknąć uciążliwych konsekwencji, albo przynajmniej zminimalizować ich dotkliwość.

Kancelaria Adwokacka Flis po wnikliwej analizie okoliczności sprawy zadba o to, aby wszelkie korzystne dla Klienta okoliczności ujrzały światło dzienne, zapewniając czynny udział adwokata w postępowaniu dowodowym i bieżące doradztwo w zakresie gromadzenia koniecznych danych.

W tych trudnych dla Klienta oraz jego rodziny momentach życia, pomoc świadczona przez Kancelarię Adwokacką Flis stanowi kompleksowe wsparcie, nie ograniczające się wyłącznie do określonego doradztwa czy zastępstwa procesowego. Często to właśnie adwokat staje się łącznikiem pomiędzy Klientem a światem zewnętrznym.

Spektrum spraw karnych, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Flis jest bardzo szerokie – od zagadnień związanych z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, poprzez przestępstwa przeciwko mieniu, w tym przestępstwa skarbowe i gospodarcze, aż po sprawy o charakterze seksualnym, przestępstwa komunikacyjne czy fałszerstwo.

Kancelaria Adwokacka Flis dba także o interesy pokrzywdzonych świadcząc pomoc przy przygotowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzeniu prywatnego aktu oskarżenia, a także w trakcie postępowania sądowego – występując w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
 

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Flis dotyczących prawa karnego obejmuje m.in.:

  • reprezentację podejrzanych oraz pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę
  • reprezentację oskarżonych oraz oskarżycieli prywatnych lub posiłkowych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach
  • sporządzanie zażaleń, apelacji od wyroków Sądów Rejonowych i Okręgowych, a także kasacji do Sądu Najwyższego
  • pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
  • reprezentację skazanych w postępowaniu wykonawczym w zakresie m.in.: rozłożenia grzywny na raty, odroczenia wykonania kary, przerwy w jej wykonaniu, przedterminowego warunkowego zwolnienia, zastosowania dozoru elektronicznego
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej i gospodarczej, związanej z planowanymi przez Klienta przedsięwzięciami
  • reprezentację Klientów w sprawach dotyczących przestępstw skarbowych i gospodarczych

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej adwokat-flis.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.